0_000-tran-viet-hung-2_lnrv.jpg

Founder GotIt: Robot giao tiếp, sáng tạo như con người còn rất xa vời

28-07-2018

Thực tế máy tính, trí tuệ nhân tạo mới chỉ giải quyết được một số lĩnh vực nhất định chứ chưa thể thay thế được con người.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 61 trang (605 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14