0_00.jpg

Công dân Robot Sophia sẽ đến Việt Nam vào ngày mai

13-07-2018

Sophia chính là robot đầu tiên được cấp quyền công dân trên thế giới. Công dân robot này cũng nổi tiếng với câu nói “tôi sẽ hủy diệt loài người”.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 61 trang (605 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14