0_IMG_1125-001.jpg

Ngân hàng số Việt Nam đầu tiên hoạt động ở...quán cà phê

17-06-2016

Nhân viên ngân hàng cầm máy tính bảng tư vấn cho khách trong một không gian quán cà phê, hầu như không có máy tính cồng kềnh hay giấy tờ phức tạp.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 27 của 27 trang (265 bài)Đầu<...2627
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14