0_w620h405f1c1-files-articles-2015-1086599-mua-hang.jpg

Biến toilet thành… thiên đường mua sắm

15-06-2016

1/3 số khách hàng được khảo sát cho biết họ mua sắm trên điện thoại, máy tính bảng khi đang ở trong toilet. Vì thế, các nhãn hàng đã tận dụng không gian đặc biệt này cho các chiến dịch bán hàng.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 27 của 27 trang (263 bài)Đầu<...2627
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14