0_morris.jpg

Người làm thay đổi lịch sử Internet nhờ nghịch dại

31-01-2018

Tối 02/10/1988, từ phòng lab của MIT, Robert Tappan Morris (23 tuổi) - sinh viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Cornell, đã làm thay đổi lịch sử của Internet.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 3 của 27 trang (265 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14