0_0000-nguyen-minh-khoi.jpg

Kiện tướng Quốc tế Nguyễn Minh Khôi: Lần đầu đem tư duy và tinh thần của một nhà vô địch đào tạo cho giới trẻ Việt Nam

18-09-2018

IDEASPLUS.VN - Đây là lần đầu tiên tư duy và tinh thần của Nhà vô địch Quốc tế Nguyễn Minh Khôi, cũng là doanh nhân sáng lập học viện GMI, được đưa vào huấn luyện đào tạo cho giới trẻ Việt Nam. Học kỳ đầu tiên được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh.

Trang 4 của 29 trang (284 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 14