0_buc_thu_riaz.jpg

Bé 9 tuổi gửi thư đến NASA xin làm nhiệm vụ bảo vệ Trái đất

09-08-2017

Một bé trai 9 tuổi đã gửi thư đến NASA xin trở thành đặc vụ ngoài không gian của Văn phòng Bảo vệ Hành tinh thuộc cơ quan này.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 27 trang (263 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14