0_chau-cay-origami-pot-06.jpg

Tin chiều 29.01.2019 – GROWTH: Chậu cây origami có thể lớn theo từng giai đoạn phát triển của cây

29-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vòng đời của một cái cây là cả một quá trình biến đổi: từ những hạt giống nhỏ bé cho đến kích cỡ to lớn khi trưởng th��nh và cả giai đoạn đâm rễ, ra lá, nở hoa. Toàn bộ quá trình ấy sẽ diễn ra trong một cái chậu ư? GROWTH sẽ làm được điều đó.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 111 trang (1103 bài)12345...>Cu��i
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14