0_00(3).jpg

Công nghệ mới chống sa mạc hóa

20-06-2018

Nạn hạn hán gia tăng, phá rừng và các biện pháp thâm canh thiếu khoa học đang khiến đất canh tác trên thế giới mất đi khá lớn. Theo ước tính của Liên hiệp quốc, vào năm 2030, khoảng 135 triệu người trên thế giới có thể mất nhà cửa, nơi sinh sống của họ biến thành sa mạc.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 107 trang (1067 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14