chettah_40660.jpg

Người máy sẽ ra chiến trường

21-03-2011

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký hợp đồng chế tạo loại robot có hình dạng giống người và con báo để hỗ trợ binh lính trên trận địa.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 114 của 114 trang (1131 bài)Đầu<...111112113114
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14