0_xe-2.png

Độc đáo Bảo tàng quân sự dưới biển tại Jordan

02-09-2019

Các bảo tàng quân sự không phải là hiếm, nhưng Jordan - đất nước thuộc khu vực Trung Đông - đang xây dựng một bảo tàng quân sự có thể coi là kỳ lạ nhất: một bảo tàng quân sự dưới nước.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 3 của 115 trang (1150 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14