0_000-1.jpg

Màn hình OLED 'không thể vỡ' của Samsung vượt qua các tiêu chuẩn quân sự Hoa Kỳ

28-07-2018

IDEAS+ - Màn hình tồn tại 26 lần liên tiếp rơi từ độ cao 1,2 mét (gần bốn feet) và tiếp tục hoạt động như bình thường, và cũng có thể hoạt động ở nhiệt độ 71°C (160°F) và -32°C (-26°F).

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 111 trang (1105 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14