0_joo3.jpg

Mỗi ngày một sáng tạo (17): Jooki - Trò chơi điện tử âm nhạc hiện đại không màn hình dành cho trẻ em

02-06-2018

IDEAS+ - Jooki có thể được kết nối với các thiết bị xung quanh thông qua Bluetooth để phát nhạc từ internet hoặc đài phát thanh Spotify. Thiết bị Jooki là công nghệ giúp các bé thoát khỏi màn hình các thiết bị.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 112 trang (1114 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14