0_robot2_orsc.jpg

Ước mơ giản dị của nam sinh chế tạo “cánh tay robot”

28-05-2017

Nam sinh chế t���o “cánh tay robot” Phạm Huy mong muốn tìm được nhà đầu tư giúp em có điều kiện hoàn thiện sản phẩm để giúp những người khuyết tật.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 7 trang (68 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14