0_hoc-sinh-my.png

Tin sáng 03.08.2019: Học sinh San Jose tạo quỹ phi lợi nhuận ‘18Tech Ventures' để phổ thông đổi mới công nghệ tại Hoa Kỳ

03-08-2019

IDEAS+ - Hai học sinh đã giúp kết nối các sự kiện hackathon ở các khu vực khác nhau như Ontario, Texas và New Jersey với các tài nguyên để cho phép sinh viên vận hành chương trình phát triển phần mềm của riêng họ, mang đến cho người tham gia cơ hội tuyệt vời để xây dựng và đổi mới.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 1 của 11 trang (109 bài)12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14