0_images1797746_2409_MSFT-1.jpg

Microsoft chia sẻ giải pháp "CityNext" để xây dựng đô thị thông minh

24-09-2016

Đón đầu cuộc cách mạng Công nghệ lần thứ 4, Microsoft đang và sẽ tích cực đóng góp cho tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số, áp dụng các sáng kiến công nghệ ��ể đẩy mạnh tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam, trong đó có “CityNext” - xây dựng đô thị thông minh…

Content 1 mobi
Content 1
Trang 10 của 12 trang (115 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14