0_Denny_Oetomo1.jpg

Cánh tay robot giúp người khuyết tật cảm giác rõ việc cầm nắm

19-08-2016

Theo tờ Herald Sun (Australia), các nhà khoa học tại Melbourne đang phát triển một cánh tay robot có thể giúp người khuyết tật cử động và có cảm giác rõ ràng về cử động.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 10 của 11 trang (107 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14