0_che-tao-may-cap-ca-3_veca.jpg

Ai chế ra máy “cạp cá” trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè?

25-06-2016

Nhờ có những chiếc máy cạp cải tiến nên trong đợt cá chết đột biến vừa qua, công tác vớt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được thực hiện nhanh chóng.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 11 của 11 trang (107 bài)Đầu<...11
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14