0_images1797746_2409_MSFT-1.jpg

Microsoft chia sẻ giải pháp "CityNext" để xây dựng đô thị thông minh

24-09-2016

Đón đầu cuộc cách mạng Công nghệ lần thứ 4, Microsoft đang và sẽ tích cực đóng góp cho tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số, áp dụng các sáng kiến công nghệ để đẩy mạnh tăng trưởng cho kinh tế Việt Nam, trong đó có “CityNext” - xây dựng đô thị thông minh…

Trang 11 của 13 trang (125 bài)Đầu<...111213>Cuối
Content 14