0_taixuong1_uxmx.jpg

Xuất hiện trạm sạc pin cho smartphone bằng năng lượng mặt trời

18-06-2016

Ý tưởng về việc xây dựng trạm sạc điện thoại di động miễn phí bằng năng lượng mặt trời vừa được thực hiện tại Hy Lạp, nơi đang có rất nhiều người di cư, Reuters đưa tin.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 11 của 11 trang (104 bài)Đầu<...11
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14