0_xe-chet-may-3.jpg

Tuyệt chiêu xử lý xe chết máy khi đi vào điểm ngập mùa mưa

21-06-2016

Khi bị ngập, việc cần làm đầu tiên là phải bình tĩnh dắt xe ra khỏi vùng ngập và không cố khởi động.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 12 của 12 trang (115 bài)Đầu<...1112
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14