0_san-xuat-giay-1.jpg

Mỗi ngày một ý tưởng (P.2): Adidas sản xuất giày từ rác thải đại dương

13-06-2016

Hãng trang phục thể thao nổi tiếng Adidas vừa giới thiệu một mẫu giày được làm bằng vật liệu tái chế từ rác thải đại dương.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 12 của 12 trang (111 bài)Đầu<...1112
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14