0_Blockchain-Technology-Only-for-the-Self-Serving-An.jpg

Mô hình mới của Trung Quốc về từ thiện dựa trên công nghệ Blockchain

25-05-2019

IDEAS+ - Công nghệ Blockchain cho phép các doanh nhân Trung Quốc cải thiện tính minh bạch, độ tin cậy và gây quỹ cho các hoạt động từ thiện của nước này. Nó đã giúp khởi động một khu vực từ thiện phi tập trung và tự trị hơn.

Trang 3 của 13 trang (125 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 14