0_2_tevt.jpg

Bốt điện thoại đặc biệt dành để gọi cho người đã khuất

26-07-2017

Tại Nhật Bản, một trạm điện thoại công cộng được gọi là "Trạm điện thoại của gió" cho phép người sống có thể kết nối âm dương với người đã mất.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 4 của 11 trang (104 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14