0_may_bay_van_chuyen_thuoc.png

New Zealand sử dụng máy bay siêu nhỏ vận chuyển thuốc

29-06-2017

Máy bay siêu nhỏ có thể được sử dụng để vận chuyển thuốc men tới các cộng đồng hẻo lánh, xa xôi ở Northland, New Zealand vào tháng 3 năm sau.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 5 của 12 trang (111 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14