0_may_bay_van_chuyen_thuoc.png

New Zealand sử dụng máy bay siêu nhỏ vận chuyển thuốc

29-06-2017

Máy bay siêu nhỏ có thể được sử dụng để vận chuyển thuốc men tới các cộng đồng hẻo lánh, xa xôi ở Northland, New Zealand vào tháng 3 năm sau.

Trang 6 của 13 trang (121 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 14