0_anh-1-den-cau-phuc-cho-vat-nuoi-1485432118294.jpg

Ngôi đền giúp cầu phúc cho các loại vật nuôi

06-02-2017

Với nhiều người, ý tưởng này có thể nghe rất điên rồ. Nhưng một ngôi đền ở Tokyo, Nhật Bản, đang cầu phúc cho các con vật nuôi một năm mới an khang tốt lành.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 6 của 11 trang (104 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14