0_2411_laszlostor.jpg

Trao thưởng 5 triệu USD cho ý tưởng giải quyết các vấn đề toàn cầu

24-11-2016

Một nhà hoạt động từ thiện đồng thời là chuyên gia về nguy cơ người Thụy Điển đã công bố giải thưởng trị giá 5 triệu USD cho ý tưởng sáng tạo nhất về xây dựng m��t hệ thống ra quyết định quốc tế mới nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu nan giải, từ đói nghèo đến phổ biến vũ khí hạt nhân và phá hoại môi trường.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 8 của 12 trang (111 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14