0_nhom_sinh_vien_sang_che_mo_hinh_thu_gom_nuoc_mua_t.jpg

Nhóm sinh viên sáng chế mô hình thu gom nước mưa tại ĐBSCL

02-11-2016

Khi mưa xuống, nước từ mái nhà sẽ chảy xuống máng xối, tập trung vào một hoặc nhiều chỗ (tùy lưu lượng mưa) rồi qua một tấm lọc cặn, bã. Sau đó nước này sẽ đi qua một hệ thống lọc cơ học để đảm bảo hạn chế tối đa các chất rắn lơ lửng, bụi bẩn.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 9 của 12 trang (117 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14