0_shaan-lail-1476060927327.JPG

Người khuyết tật có thể lái ô tô với hệ thống lái xe điện tử Joysteer

10-10-2016

Với hệ thống lái xe điện tử Joysteer, một công nghệ mới ưu việt lần đầu tiên có mặt tại Canada, người khuyết tật đã có thể lái ô tô.

Content 1 mobi
Content 1
Trang 9 của 12 trang (111 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content 2 mobi
Content 2
Content 9
Content 10
Content 11
Content 12
Content 13
Content 14